Course Category List
Course Type ECTS
General Training
STRATEJİK TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 6
SUM: 6
Field Proper Education
HELAL TURİZM ARAŞTIRMALARI Seçmeli 6
KONGRE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ Seçmeli 6
OTEL YÖNETİM EKONOMİSİ Seçmeli 6
SAĞLIK TURİZMİ VE HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 6
TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ Seçmeli 6
TURİZMDE ETİK İLKE VE UYGULAMALAR Seçmeli 6
TURİZMDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 6
TURİZMDE POLİTİKA VE STRATEJİLER Seçmeli 6
TURİZMDE REKABET Seçmeli 6
TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 6
TURİZMDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ Seçmeli 6
ULUSAL GASTRONOMİ Seçmeli 6
SUM: 72
Available Basic Education in the Field
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 6
DESTİNASYON YÖNETİMİ STRATEJİLERİ Seçmeli 6
OTEL İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 6
PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ Seçmeli 6
STRATEJİK TURİZM PAZARLAMASI Seçmeli 6
TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 48
TURİZM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 6
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME Seçmeli 6
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME Seçmeli 6
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 6
TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 6
TURİZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMSLARI Seçmeli 6
TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 6
ULUSLARARASI SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 6
SUM: 126
; ;