Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 7 1 2 3 4 5 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA VERİ ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 7 1 2 3 4 5 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YETENEK SEÇİMİ 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA LİDERLİK 0 0 0 0 0 0 0
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FELSEFESİ VE ETİK 5 5 0 3 2 1 1
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULDA HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN 0 0 0 0 0 0 0
TEKNOLOJİ DESTEKLİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MOTOR ÖĞRENME 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FİZİKSEL UYGUNLUK 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0
ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA REKREASYON EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 7 1 2 3 4 5 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA VERİ ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 7 1 2 3 4 5 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YETENEK SEÇİMİ Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA LİDERLİK Y Y Y Y Y Y Y
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FELSEFESİ VE ETİK Ç Ç Y O O A A
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULDA HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN Y Y Y Y Y Y Y
TEKNOLOJİ DESTEKLİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MOTOR ÖĞRENME Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FİZİKSEL UYGUNLUK Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y
ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA REKREASYON EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 7 1 2 3 4 5 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME
BEDEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
SEMİNER (YL)
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA VERİ ANALİZİ

Seçmeli Dersler

Ders 7 1 2 3 4 5 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YETENEK SEÇİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA LİDERLİK
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FELSEFESİ VE ETİK + + + + + +
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULDA HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN
TEKNOLOJİ DESTEKLİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MOTOR ÖĞRENME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FİZİKSEL UYGUNLUK
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ
ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA REKREASYON EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SOSYOLOJİSİ
; ;