Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA VERİ ANALİZİ
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YETENEK SEÇİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MOTOR ÖĞRENME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK
ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA REKREASYON EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SOSYOLOJİSİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FELSEFESİ VE ETİK
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULDA HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN
TEKNOLOJİ DESTEKLİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MOTOR ÖĞRENME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FİZİKSEL UYGUNLUK
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİCEL VERİ ANALİZİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİTEL VERİ ANALİZİ
BEDEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ

Zorunlu Dersler

Ders
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA VERİ ANALİZİ
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YETENEK SEÇİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MOTOR ÖĞRENME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK
ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA REKREASYON EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SOSYOLOJİSİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FELSEFESİ VE ETİK
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULDA HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN
TEKNOLOJİ DESTEKLİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MOTOR ÖĞRENME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FİZİKSEL UYGUNLUK
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİCEL VERİ ANALİZİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİTEL VERİ ANALİZİ
BEDEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ

Zorunlu Dersler

Ders
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA VERİ ANALİZİ
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YETENEK SEÇİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MOTOR ÖĞRENME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK
ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA REKREASYON EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SOSYOLOJİSİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FELSEFESİ VE ETİK
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULDA HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN
TEKNOLOJİ DESTEKLİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MOTOR ÖĞRENME
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FİZİKSEL UYGUNLUK
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİCEL VERİ ANALİZİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİTEL VERİ ANALİZİ
BEDEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
; ;