Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders
TEZ ÇALIŞMASI
SPOR YÖNETİMİNDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TÜRKİYE SPOR YÖNETİMİ ANALİZİ
SEMİNER (DR)

Seçmeli Dersler

Ders
SPORDA GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI
SPORDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
LİDERLİK TEORİLERİ VE MESLEKİ UYGULAMALAR
SPORDA SOSYAL GÜVENLİK VE YASAL KONULAR
SÜRDÜRÜLEBİLİR SPOR YÖNETİMİ
KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİM MODELLERİ
SPOR YÖNETİMİNDE ETİK
OLİMPİZM VE OLİMPİK HAREKET
SPORDA SPONSORLUK
SPOR TESİSLERİ YÖNETİMİ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA ÇAĞDAŞ GELİŞMELER
REKREASYON YÖNETİMİ
SPOR HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE MÜKEMMELLİK
SPOR YÖNETİMİNDE EĞİLİMLER
ÖRNEK OLAYLARLA SPOR YÖNETİMİ
SPORDA SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
YEREL YÖNETİMLERDE SPOR
SPOR EKONOMİSİ
BÜYÜK ÇAPLI ETKİNLİK YÖNETİMİ
SPOR, MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER
İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI

Zorunlu Dersler

Ders
TEZ ÇALIŞMASI
SPOR YÖNETİMİNDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TÜRKİYE SPOR YÖNETİMİ ANALİZİ
SEMİNER (DR)

Seçmeli Dersler

Ders
SPORDA GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI
SPORDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
LİDERLİK TEORİLERİ VE MESLEKİ UYGULAMALAR
SPORDA SOSYAL GÜVENLİK VE YASAL KONULAR
SÜRDÜRÜLEBİLİR SPOR YÖNETİMİ
KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİM MODELLERİ
SPOR YÖNETİMİNDE ETİK
OLİMPİZM VE OLİMPİK HAREKET
SPORDA SPONSORLUK
SPOR TESİSLERİ YÖNETİMİ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA ÇAĞDAŞ GELİŞMELER
REKREASYON YÖNETİMİ
SPOR HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE MÜKEMMELLİK
SPOR YÖNETİMİNDE EĞİLİMLER
ÖRNEK OLAYLARLA SPOR YÖNETİMİ
SPORDA SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
YEREL YÖNETİMLERDE SPOR
SPOR EKONOMİSİ
BÜYÜK ÇAPLI ETKİNLİK YÖNETİMİ
SPOR, MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER
İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI

Zorunlu Dersler

Ders
TEZ ÇALIŞMASI
SPOR YÖNETİMİNDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TÜRKİYE SPOR YÖNETİMİ ANALİZİ
SEMİNER (DR)

Seçmeli Dersler

Ders
SPORDA GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI
SPORDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
LİDERLİK TEORİLERİ VE MESLEKİ UYGULAMALAR
SPORDA SOSYAL GÜVENLİK VE YASAL KONULAR
SÜRDÜRÜLEBİLİR SPOR YÖNETİMİ
KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİM MODELLERİ
SPOR YÖNETİMİNDE ETİK
OLİMPİZM VE OLİMPİK HAREKET
SPORDA SPONSORLUK
SPOR TESİSLERİ YÖNETİMİ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA ÇAĞDAŞ GELİŞMELER
REKREASYON YÖNETİMİ
SPOR HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE MÜKEMMELLİK
SPOR YÖNETİMİNDE EĞİLİMLER
ÖRNEK OLAYLARLA SPOR YÖNETİMİ
SPORDA SOSYO-KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
YEREL YÖNETİMLERDE SPOR
SPOR EKONOMİSİ
BÜYÜK ÇAPLI ETKİNLİK YÖNETİMİ
SPOR, MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER
İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
; ;