Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 4 0 4 4 5 4 4 5 4

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HELAL TURİZM ARAŞTIRMALARI 3 5 3 3 3 3 3 3 1 1
SAĞLIK TURİZMİ VE HİZMETLERİ YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURİZMDE İMAJ GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURİZMDE REKABET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURİZMDE KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULUSAL GASTRONOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTEL YÖNETİM EKONOMİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURİZM İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ 2 2 4 4 4 0 2 4 2 0
STRATEJİK TURİZM PAZARLAMASI 3 2 3 3 4 4 3 5 4 4
TURİZMDE POLİTİKA VE STRATEJİLER 2 4 2 2 2 5 3 2 1 0
OTEL İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ 3 2 2 1 3 4 3 3 1 0
TURİZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMSLARI 4 4 4 4 5 4 4 5 3 2
TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 4 5 3 3 4 4 4 3 0 0
STRATEJİK TURİZM EKONOMİSİ 4 4 4 4 4 1 3 4 1 0
TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3
KONGRE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ 4 4 4 4 4 3 4 4 2 0
TURİZMDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3
DESTİNASYON YÖNETİMİ STRATEJİLERİ 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4
TURİZMDE ETİK İLKE VE UYGULAMALAR 2 3 3 3 2 2 5 3 1 1
TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ 5 5 5 3 5 5 5 4 0 0
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4
TURİZMDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ 3 4 4 3 4 4 4 4 2 0
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3
TURİZM BİLİMİNE GİRİŞ 4 3 3 2 3 3 2 4 2 0
ULUSLARARASI SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HELAL TURİZM ARAŞTIRMALARI O Ç O O O O O O A A
SAĞLIK TURİZMİ VE HİZMETLERİ YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TURİZMDE İMAJ GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TURİZMDE REKABET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TURİZMDE KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ULUSAL GASTRONOMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OTEL YÖNETİM EKONOMİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TURİZM İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ O O Ç Ç Ç Y O Ç O Y
STRATEJİK TURİZM PAZARLAMASI O O O O Ç Ç O Ç Ç Ç
TURİZMDE POLİTİKA VE STRATEJİLER O Ç O O O Ç O O A Y
OTEL İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ O O O A O Ç O O A Y
TURİZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMSLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O
TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ç Ç O O Ç Ç Ç O Y Y
STRATEJİK TURİZM EKONOMİSİ Ç Ç Ç Ç Ç A O Ç A Y
TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O O
KONGRE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Y
TURİZMDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME O O O Ç O O O O O O
DESTİNASYON YÖNETİMİ STRATEJİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TURİZMDE ETİK İLKE VE UYGULAMALAR O O O O O O Ç O A A
TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Y Y
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ç O Ç Ç O Ç O O Ç Ç
TURİZMDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O Y
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME Ç O O O O O O O O O
TURİZM BİLİMİNE GİRİŞ Ç O O O O O O Ç O Y
ULUSLARARASI SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ Ç Ç O O Ç O O O O O

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HELAL TURİZM ARAŞTIRMALARI + + + + + + + + + +
SAĞLIK TURİZMİ VE HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TURİZMDE İMAJ GELİŞTİRME
TURİZMDE REKABET
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
TURİZMDE KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ
ULUSAL GASTRONOMİ
OTEL YÖNETİM EKONOMİSİ
TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ
TURİZM İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI
PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ + + + + + + + +
STRATEJİK TURİZM PAZARLAMASI + + + + + + + + + +
TURİZMDE POLİTİKA VE STRATEJİLER + + + + + + + + +
OTEL İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ + + + + + + + + +
TURİZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMSLARI + + + + + + + + + +
TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ + + + + + + + +
STRATEJİK TURİZM EKONOMİSİ + + + + + + + + +
TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ + + + + + + + + + +
KONGRE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ + + + + + + + + +
TURİZMDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME + + + + + + + + + +
DESTİNASYON YÖNETİMİ STRATEJİLERİ + + + + + + + + + +
TURİZMDE ETİK İLKE VE UYGULAMALAR + + + + + + + + + +
TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ + + + + + + + +
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ + + + + + + + + + +
TURİZMDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ + + + + + + + + +
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME + + + + + + + + + +
TURİZM BİLİMİNE GİRİŞ + + + + + + + + +
ULUSLARARASI SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ + + + + + + + + + +
; ;