Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLERDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 4 5 5 5 4 5 1 1 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UZMANLIK ALANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ULUSLARARASI SEYAHATLER VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ YÖNETİ 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5
ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 2 2 0 1 1 3 3 2 4 0
TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TUR 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4
ALTERNATİF TURİZM VE TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4
TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZLER 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3
AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ VE ELEŞTİREL OKUMA 3 4 3 5 5 3 5 3 4 4
ULUSLARARASI GASTRONOMİ 2 5 5 4 5 4 5 3 0 0
TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ 5 5 4 0 4 5 3 5 5 0
SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4
HELAL TURİZM TEORİSİ 3 4 4 4 5 3 3 2 2 0
TURİZMDE DAVRANIŞSAL VAKA ANALİZİ 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3
TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3
TURİZM İŞLETMELERİNDE GETİRİ YÖNETİMİ 4 5 2 3 2 4 3 4 3 2
GASTRONOMİ TURİZMİ VE TÜRK MUTFAĞI 2 1 1 4 3 2 1 0 0 0
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE YENİ EĞİLİMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİ 4 3 4 4 4 3 5 3 3 2
TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ 4 5 4 2 4 3 3 5 5 0
TURİZM TEORİSİNDE GELİŞMELER 5 5 5 3 5 5 1 3 4 1

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLERDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A A Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
UZMANLIK ALANI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ULUSLARARASI SEYAHATLER VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ YÖNETİ Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ O O Y A A O O O Ç Y
TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TUR O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç
ALTERNATİF TURİZM VE TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç
TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZLER Ç O O O O Ç Ç O O O
AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ VE ELEŞTİREL OKUMA O Ç O Ç Ç O Ç O Ç Ç
ULUSLARARASI GASTRONOMİ O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Y Y
TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ Ç Ç Ç Y Ç Ç O Ç Ç Y
SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç
HELAL TURİZM TEORİSİ O Ç Ç Ç Ç O O O O Y
TURİZMDE DAVRANIŞSAL VAKA ANALİZİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O O
TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Ç O Ç Ç O O O O Ç O
TURİZM İŞLETMELERİNDE GETİRİ YÖNETİMİ Ç Ç O O O Ç O Ç O O
GASTRONOMİ TURİZMİ VE TÜRK MUTFAĞI O A A Ç O O A Y Y Y
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE YENİ EĞİLİMLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİ Ç O Ç Ç Ç O Ç O O O
TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ Ç Ç Ç O Ç O O Ç Ç Y
TURİZM TEORİSİNDE GELİŞMELER Ç Ç Ç O Ç Ç A O Ç A

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLERDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + +
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK
SEMİNER (DR)
UZMANLIK ALANI

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ULUSLARARASI SEYAHATLER VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ YÖNETİ + + + + + + + + + +
ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ + + + + + + + +
TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLEŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TUR + + + + + + + + + +
ALTERNATİF TURİZM VE TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ + + + + + + + + + +
TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZLER + + + + + + + + + +
AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ VE ELEŞTİREL OKUMA + + + + + + + + + +
ULUSLARARASI GASTRONOMİ + + + + + + + +
TURİZMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ + + + + + + + +
SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + +
HELAL TURİZM TEORİSİ + + + + + + + + +
TURİZMDE DAVRANIŞSAL VAKA ANALİZİ + + + + + + + + + +
TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + +
TURİZM İŞLETMELERİNDE GETİRİ YÖNETİMİ + + + + + + + + + +
GASTRONOMİ TURİZMİ VE TÜRK MUTFAĞI + + + + + + +
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE YENİ EĞİLİMLER
TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİ + + + + + + + + + +
TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM + + + + + + + + + +
TURİZMDE MARKALAŞMA SÜRECİ + + + + + + + + +
TURİZM TEORİSİNDE GELİŞMELER + + + + + + + + + +
; ;