Course Program Outcomes Relations

Required Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TEMEL HUKUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL MUHASEBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL İŞLETME 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3
TİCARET MATEMATİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL EKONOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERGİ HUKUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAMU MALİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TİCARİ BELGELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TİCARET HUKUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALİ TABLOLAR ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE EKONOMİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA 0 2 5 0 0 0 2 0 0 4 0
TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŞİRKETLER MUHASEBESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLGİSAYARLI MUHASEBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALİYE POLİTİKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elective Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DİJİTAL OKUR YAZARLIK 3 4 4 0 5 5 5 0 0 0 0
KRİPTO PARA EKONOMİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİJİTAL VERGİ UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİJİTALLEŞMEDE EKONOMİK VE MALİ SORUNLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULUSLARARASI EKONOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARA VE SERMAYE PİYASALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÜMRÜK MEVZUATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERGİ DENETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESLEK ETİĞİ VE VERGİ BİLİNCİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Required Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TEMEL HUKUK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GENEL MUHASEBE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GENEL İŞLETME Ç Ç Ç O O O O Ç O O O
TİCARET MATEMATİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GENEL EKONOMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
VERGİ HUKUKU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KAMU MALİYESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TİCARİ BELGELER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TİCARET HUKUKU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MALİ TABLOLAR ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE EKONOMİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA Y O Ç Y Y Y O Y Y Ç Y
TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ŞİRKETLER MUHASEBESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLGİSAYARLI MUHASEBE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MALİYE POLİTİKASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
STAJ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Elective Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DİJİTAL OKUR YAZARLIK O Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Y Y Y
KRİPTO PARA EKONOMİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİJİTAL VERGİ UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİJİTALLEŞMEDE EKONOMİK VE MALİ SORUNLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ULUSLARARASI EKONOMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PARA VE SERMAYE PİYASALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GÜMRÜK MEVZUATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DEVLET BORÇLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
VERGİ DENETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MESLEK ETİĞİ VE VERGİ BİLİNCİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Required Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TEMEL HUKUK
GENEL MUHASEBE
GENEL İŞLETME + + + + + + + + + + +
TİCARET MATEMATİĞİ
GENEL EKONOMİ
VERGİ HUKUKU
KAMU MALİYESİ
TİCARİ BELGELER
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TİCARET HUKUKU
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
MALİ TABLOLAR ANALİZİ
TÜRKİYE EKONOMİSİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA + + + +
TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI
ŞİRKETLER MUHASEBESİ
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
İNGİLİZCE
BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI
MALİYE POLİTİKASI
TÜRK DİLİ
STAJ
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM

Elective Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DİJİTAL OKUR YAZARLIK + + + + + +
KRİPTO PARA EKONOMİSİ
DİJİTAL VERGİ UYGULAMALARI
DİJİTALLEŞMEDE EKONOMİK VE MALİ SORUNLAR
VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI
ULUSLARARASI EKONOMİ
PARA VE SERMAYE PİYASALARI
ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR
GÜMRÜK MEVZUATI
DEVLET BORÇLARI
VERGİ DENETİMİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
MESLEK ETİĞİ VE VERGİ BİLİNCİ
; ;