Öğrencilere Uygulanan Anketler

 ÖĞRENME ÇIKTILARININ, PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ54321X
 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
 7. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 10. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 11. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 12. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ (AKTS)
 1. Bu derse devam yüzdeniz
 2. Bu derse ön hazırlık (kısa sınav, ödev, laboratuarlar, ara sınavlar, yıl sonu sınavları gibi etkinlikler dışında) yaptınız mı?

    

a. Evet ise haftalık ön hazırlık saati

 3. Bu ders kapsamında ödev hazırladınız mı?

    

a. Evet ise, hazırlanan ödev sayısı

b. Her ödevi oluşturmak için harcadığınız ortalama saat

 4. Bu ders kapsamında sunum / seminer hazırladınız mı?

    

a. Evet ise hazırlanan sunum / seminer sayısı

b. Her sunumu / semineri oluşturmak için harcadığınız ortalama saat

 5. Bu derste ara sınava girdiniz mi?

    

a. Evet ise katıldığınız ara sınav sayısı

b. Her ara sınava hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat

 6. Bu ders kapsamında proje hazırladınız mı?

    

a. Evet ise hazırlanan proje sayısı

b. Her projeyi hazırlamak için harcadığınız ortalama saat

 7. Bu ders kapsamında laboratuar çalışmasına katıldınız mı?

    

a. Evet ise katıldığınız laboratuar çalışması sayısı

b. Her laboratuar çalışması için harcadığınız ortalama saat

 8. Bu ders kapsamında arazi çalışmasına katıldınız mı?

    

a. Evet ise katıldığınız arazi çalışması sayısı

b. Her arazi çalışması için harcadığınız ortalama saat

 9. Bu dersin yarıyıl sonu sınavına girdiniz mi?

    

a. Evet ise yarıyıl sonu sınavına hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat

; ;