Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1- H. Avni KÖKSAL, Modern Bilardo Eğitimi, Korza Yay. Ankara, 2015

2- Görsel materyal, video, cd, vb.


Döküman Paylaşımı

; ;