Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEASUREMENT OF SOIL PROPERTIES INM 538 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi İSA VURAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Grv. Mustafa Özsağır

Arş. Grv. Kadir Kocaman

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The basic aim of this course is to transfer evaluation methods of physical properties of soils related to civil engineering by using laboratuary testings. After fundamental definitions have been made, it has been earned to the students that how laboratuary testings are made. It is taking care of students forming an opinion about parameters which will be used in the geotechnical problems. At the end of semester, students’ earnings would have been evaluated by prsenting their laboratuary reports.

Dersin İçeriği

Introduction-Basic physical properties of soils-Sieve anaysis, hydrometer testing-Specific gravity-Unit weight and relative density of soils-Unconfined compression test-Undrained-unconsolidated triaxial test (UU)-Undrained-consolidated triaxial test (CU)-Shear box test-Permeability test-Compaction test-California bearing capacity test – CBR-Presenting reports and discussions

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/She can restate importance of soil laboratuary testings 4 - A -
2 - He/She can demonstrate the parameters which will be used geotechnical problems 4 - A -
3 - He/She can experiment laboratory physical soil testings 13 - F -
4 - He/She can experiment laboratory mechanical soil testings 13 - F -
5 - He/She can experiment laboratory hydraulic conductivity soil testings 13 - F -
6 - He/She can report soil laboratory testing results 3 - 1 - A - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 13:Lab / Workshop 3:Discussion 1:Lecture 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: F:Performance Task A:Testing C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction
2 Basic physical properties of soils
3 Sieve anaysis, hydrometer testing
4 Specific gravity
5 Unit weight and relative density of soils
6 Unconfined compression test
7 Undrained-unconsolidated triaxial test (UU)
8 Undrained-consolidated triaxial test (CU)
9 Shear box test – I
10 Shear box test – II
11 Permeability test
12 Compaction test
13 California bearing capacity test – CBR
14 Presenting reports and discussions

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

[2] TS 1500/2000, İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması
[3] TS 1900/2006, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri
[4] TS 1901/1975, İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yolları ile Örselenmiş ve Örselenmemiş Numune Alma Yöntemleri
[5] TS 5744/1988, İnşaat Mühendisliğinde Temel Zemini Özelliklerinin Yerinde Ölçümü
[6] TS 7994/1990, Zemin Dayanma Yapıları; Sınıflandırma, Özellikleri ve Projelendirme Esasları
[7] TS 8853/1991, Yamaç ve Şevlerin Dengesi ve Hesap Metotları
[8] Experimental Soil Mechanics. Jean Pierra Bardet, Prentice Hall, 1997.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
PerformanGoreviLabaratuvar 1 7
PerformanGoreviLabaratuvar 2 7
PerformanGoreviLabaratuvar 3 7
PerformanGoreviLabaratuvar 4 7
PerformanGoreviLabaratuvar 5 7
PerformanGoreviLabaratuvar 6 7
PerformanGoreviLabaratuvar 7 7
PerformanGoreviLabaratuvar 8 11
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 8 8
Performance Task (Laboratory) 8 8 64
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü /25(s) 6.08
Dersin AKTS Kredisi 6.08
; ;