Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GROUNDS IMPROVEMENT INM 539 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

Advanced Soil Mechanics

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi İSA VURAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The main principle in foundation engineering is to support the building on shallow foundations, especially on single square footings. The existing soil at a construction site may not always be totaly suitable for supporting structures on single footings in such a condition. If it is not possible to use single footings, one can use mat foundations. In Turkey, engineers prefer to construct buildings on deep foundations when the building loads are high. But, shallow foundations on improved site may stil offer cheaper way. In this lecture it is intended to mention the most economical and convenient soil improvement techniques for Turkey.

Dersin İçeriği

Classification of ground improvement techniques, necessity for improvement, ground improvement from the surface, improvement using vibratory techniques, dynamic consolidation, preloading, drains, grouting methods, deep mixing methods, interpretation of soil improvements, soil improvement studies in earthquake regions

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/She can categorize the soil improvement methods 3 - 1 - F - B -
2 - He/She can interpret the surface improvement techniques 3 - 1 - F - A - B - C -
3 - He/She can explain the vivrating improvement methods 3 - 1 - F - B - C -
4 - He/She can design stone columns 4 - 15 - 1 - F - A - C - D -
5 - He/She can plan the pre-loading methods 4 - 15 - 1 - F - A - C - D -
6 - He/She can design sand drains and artificial drains 4 - 15 - 1 - F - A - D -
7 - He/She can design jet grout application 4 - 15 - 1 - F - A - C - D -
8 - He/She can compare the deep soil mixing methods 3 - 1 - F - B - C -
9 - He/She can evaluate the soil improvement control methods 3 - 1 - F - A - C - D -
10 - He/She can simulate the numerical analysis of improvement 4 - 15 - 1 - F - B - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 4:Drilland Practice 15:Problem Solving 1:Lecture 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: F:Performance Task B:Oral Exam C:Homework D:Project / Design A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Definitions, Classification of ground improvement techniques, necessity for improvement, Improvement and stabilisation concepts
2 Ground improvement from the surface, prewetting, high energy impact compaction, rapid impact compaction
3 Improvement using vibratory techniques, vibro-compaction, vibro-replacement, use of stone columns for preventing liquefaction
4 Design of stone columns
5 Dynamic consolidation, improvement by preloading
6 Preloading, surcharge, calculations of the level of surcharge
7 Accelerating consolidation by drains, sand drains
8 Accelerating consolidation by drains, prefabricated drains
9 Accelerating consolidation by using vacuum
10 Improvement by grouting, permeation grouting, compensation grouting, grouting in rocks
11 Jet-grouting and its design
12 Deep mixing techniques
13 Control of soil improvement
14 Numerical analysis of soil improvement

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

) Önalp, A., Sert, S., (2006), Geoteknik Bilgisi III, Bina Temelleri, Birsen Yayınevi.
2) Van Impe, W.F., (1989), Soil Improvement Techniques and Their Evolution, 125s. Balkema, Rotterdam.
3) Bowles, J.E., (1996), Foundation Analysis and Design, 5.Edition, McGraw Hill Co., NewYork.
4) Coduto, D.P., (2001), Foundation Design, Prentice Hall.
5) Cernica, J.N., (1995), Geotechnical Engineering: Foundation Design, J. Wiley.
6) Das, B., (1990), Principles of Foundation Engineering, 2nd Ed., PWS-Kent.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
PerformansGoreviSeminer 1 20
ProjeTasarim 1 20
AraSinav 1 40
Odev 1 10
SozluSinav 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Oral Examination 1 10 10
Project / Design 1 15 15
Performance Task (Seminar) 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 155
Toplam İş Yükü /25(s) 6.2
Dersin AKTS Kredisi 6.2
; ;