Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NEW GENERATİON CONSTRUCTİON MATERİALS INM 559 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. FERHAT AYDIN
Dersi Verenler Doç.Dr. FERHAT AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

In order to reduce the problems experienced in materials and to meet the demands, researchers are working on new material types and applications and presenting new designs. In recent times, most of the researchers have focused their work on the hybrid designs that composite materials and these materials are used together. In order to reduce problems in building materials, newly developed materials will improve their ability to find solutions to possible building material problems learned by graduate students.

Dersin İçeriği

The new generation of materials,Composites and their properties, Historical Development of New Generation Composites,Fiber reinforced plastic composites,Innovations in production,The advantages and disadvantages of FRPs,The effects of the environment,In the construction sector, FRP composites, FRP composite profiles, GFRP-CFRP-AFRP-BFRP composite profiles, Determination of physical and mechanical properties of FRP composites,Hybrid FRP-Concrete building materials, The use of FRPs in combination with conventional building materials, Use of concrete with FRP profiles, Hybrid concrete-FRP building materials, Hybrid construction elements, Bridge girders, FRP equipment and uses, New generation concrete (RPC, KYB, Sifcon concrete, Polymer concrete etc.),Fibrous coverings (Fibrement, Fibrobeton etc.) Epoxies, Elastic floors, MembranesInsulation materials (Heat, Sound and Fire), New material designs, Future studies.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/She explains properties of composites 3 - 2 - 1 - A -
2 - He/She explains Fibre-reinforced plastic composites 3 - 2 - 1 - A -
3 - He/She explains the use of FRP composites in the construction industry areas 3 - 2 - 1 - A -
4 - He/She determines physical and mechanical properties of FRP composites 13 - 2 - 1 - A - D -
5 - He/She explains FRP s and the combined use of traditional building materials 3 - 2 - 1 - A -
6 - He/She explains Hybrid FRP-concrete building materials 2 - 1 - A -
7 - He/She explains design new materials 3 - 2 - 1 - A -
Öğretim Yöntemleri: 3:Discussion 2:Question-Answer 1:Lecture 13:Lab / Workshop
Ölçme Yöntemleri: A:Testing D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Material types and their properties
2 New generation materials and Composite Materials
3 Fiber Reinforced Plastic Composites (FRP)
4 The use of FRP composites in the construction industry
5 GFRP, CFRP, AFRP and BFRP composites
6 The use of FRPs in reinforcing structures
7 The use of FRP as profile and reinforcement
8 Determination of physical and mechanical properties of new generation materials
9 Midterm Exam
10 New generation concretes
11 New fibrous materials
12 Heat, Sound and Fire insulation materials
13 Performance study
14 Performance study

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Lawrence Susskind and Ravi Jain, "Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites for Infrastructure Applications", Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2012

Hota V. S. GangaRao, Narendra Taly and P. V. Vijay "Reinforced Concrete Design WITH FRP Composites", CRC Press Taylor & Francis Group, London New York,  2007.

Antonio Nanni, Antonio De Luca and Hany Jawaheri Zadeh"ReinforcedConcrete withFRP Bars, Mechanics and Design", CRC Press, 2014.

Ferhat Aydın, “Experimental Investigation of Thermal Expansion and Concrete Strength Effects on FRP Bars Behavior Embedded in Concrete”, Construction and Building Materials, 163 (2018) 1–8.

Ferhat Aydın, “Effects of Various Temperatures on the Mechanical Strength of GFRP Box Profiles”, Construction and Building Materials, 127 843–849, 2016.

Ferhat Aydın, Mehmet Sarıbıyık, “Investigation of flexural behaviors of hybrid beams formed with GFRP box section and concrete”, Construction and Building Materials, 41, 563–569, 2013. 

Ersoy, H. Y., Kompozit Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Hollaway, L.C., Advance Polymer Composites and Polymers in the Civil Infrastructure, Elsevier Science, First edition, July 2001.

Aydın F. ve Sarıbıyık M., ?GFRP Kutu Profiller ile Betonun Hibrit Kullanımının Beton Kürüne Etkilerinin İncelenmesi?, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0211, 2011.

Ferhat Aydin and Mehmet Saribiyik, "Hybrid use of GFRP profiles with concrete", I. International Workshop on Earthquake and Sustainable Materials (IWesM), 19 January 2012.

M Saribiyik, F. Aydin, A Saribiyik and T Akgül, "Use of GFRP in Lightweight Constructions", I. International Workshop on Earthquake and Sustainable Materials (IWesM), 19 January 2012.

Aydın F. ve Sarıbıyık M., "Compressive and Flexural Behavior of Hybrid Use of GFRP Profile with Concrete", ISSD 2010, International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 8-11 June 2010.

Aydın F. ve Sarıbıyık M., "Beton İle CTP Kutu Profillerin Hibrit Kullanımında Kesit Özelliklerinin Basınç ve Eğilme Davranışına Etkileri", 5. Uluslar Arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS?09), , Karabük, Türkiye,13-15 Mayıs 2009

Sarıbıyık M., Aydın F., Caglar N. and Sarıbıyık A. "Use Of The Pultruded Glass Reınforced Plastıc In The Modellıng Of Eartquake Resıstant Structure? 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 15-17 September 2008.

Sarıbıyık M., Cumhur A., Aydın F. ve Sarıbıyık A. "Pultruzyon Metodu İle Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması? International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, sf. 674-682, Antalya, Turkey, October 24-26 2007.

EUROCOMP, Structural Design of Polymer Composites, Design Code and Handbook, Edited by Clarke J. L., Chapman and Hall, London, 10-11, 1996.

Sarıbıyık, M., ELMAS, M., ÖZDEMIR, S., ÜNAL, H., ÇAĞLAR, N. ve AYDIN, F., TÜBİTAK sonuç raporu, Sera Tasarımında Pultruzyon Metoduyla Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastiklerin Kullanılması, Sakarya, Şubat 2008.

Hollaway, L.C. and Head, P.R. Advance Polymer Composites and Polymers In The Civil Infrastructure, Elsevier, London, 2001.

Ayman, M., Composites: Construction Materials For The New Era, Advance Polymer Composites for Structural Applications in Construction (ACIC), pp.45-58, 2004.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 25
Odev 2 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 0 0 0
Assignment 1 15 15
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 145
Toplam İş Yükü /25(s) 5.8
Dersin AKTS Kredisi 5.8
; ;