Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEACHING AND LEARNING PROCESS IN PHYSICAL EDUCATION BES 520 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. AYŞE DİLŞAD MİRZEOĞLU
Dersi Verenler Prof. Dr. AYŞE DİLŞAD MİRZEOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The students will be able to know the teaching models and methods used in physical education and sports education, to increase their knowledge about teaching-learning processes in physical education and sports area and to use different models and methods in their area. 

Dersin İçeriği

The basic concepts related to education, the principles of learning-teaching, learning-teaching processes in sport education, models used in sport education (direct teaching model, individualized teaching model, peer education model, cooperative teaching model, sports education model, inquary model, tactical game model, individual and social responsibility model), teaching methods used in sports education (command style, practice style, reciprocal style, self-check style, inclusion style, the guided discovery style, convergent discovery style, the divergent discovery style)

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1. Bilen, Mürüvvet. (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim, Aydan Web Tesisleri, Ankara.

2. Demirhan, Gıyaseddin. (2000). Beden Eğitimi Öğretimi, Bağırgan Yayınevi, Ankara.

3. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching Physical Education. New York: Benjamin Cummings.

4. Metzler, MW. (2005). Instructional Models for Physical Education. Arizona: Holcomb Hathaway, Inc. 

5. Demirhan, Gıyaseddin. (2006). Spor Eğitiminin Temelleri, Bağırgan Yayınevi, Ankara

6. MEB. (2009). Lise Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (9-12. Sınıflar), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Bursa.

7.  MEB. (2012). Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı (1-4. Sınıflar), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

8. MEB.(2013).  Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (5-8. Sınıflar), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

9. Mirzeoğlu, A. D. (editör) (2017). Model Temelli Beden Eğitimi Öğretimi, Bağırgan Yayınevi, Ankara.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 35
PerformansGoreviSeminer 1 20
Odev 1 25
PerformansGoreviSeminer 2 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;