Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SPONSORSHİP MANAGEMENT İN SPORTS SYP 508 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. ERSİN ESKİLER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Comprehending sponsorship and its fundamental goals, transfering fundamental informations about sponsorship into the field of sport sponsorship , detecting the problems related to sport sponsorship in Turkey
Dersin İçeriği
Sponsorship concept, definition, historical develpment of sponsorship, types of sponsorship, sponsorship in sport, sponsorship applications in sport field in Turkey and contemporary issues
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Knows and explains the concepts of sponsorship 2 - 1 - A - C -
2 - Knows and explains the concept of sport sponsorship 2 - 1 - C - A -
3 - Knows and explains the history of sponsorship 3 - 2 - 1 - C - A -
4 - Comprehends the sorts of sponsorship 3 - 1 - C - A -
5 - Knows and explains the judicial fundamentals of sponsorship 3 - 2 - 1 - C - A -
6 - Applies pattern agreement 3 - C -
Öğretim Yöntemleri: 3:Discussion 2:Question-Answer 1:Lecture
Ölçme Yöntemleri: C:Homework A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 What is marketing, sport marketing, sport product?
2 Sponsorship concept
3 The place and importance of sponsporship in marketing
4 Types of sponsorship and place of sport sponsorship
5 Historical development of sponsorship
6 Goals of sponsorship and sport sponsorship
7 Evaluation of effects/outputs of sponsorship
8 Sport sponsorship in the world
9 Midterm exam
10 Sport sponsorship in Turkey
11 Characteristics/values of sport branches and sponsorships
12 Presentation of course projects
13 Presentation of course projects
14 Overal revision

Kaynaklar

Ders Notu Metin ARGAN (2002). Spor Pazarlaması. Nobel Yayın Dağıtım, Ank.
Ders Kaynakları Sema ALAY, salay@gazi.edu.tr (2004). Spor Sponsorluğuna Tüketicilerin Verdiği
Reaksiyonu Belirleyen Etmenler ve Spor Sponsorluğunun Tüketicilere Olan
Etkileri. Doktora Tezi. GÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Hülya İMAMOĞLU (2003). Sponsorluk Sözleşmesi.Yetkin Yayınları.Ank.
- Aydemir OKAY (2005). Sponsorluğun Temelleri. DER Yayınları, İst.
- David K. STOTLAR (2000). Developing Successful Sport Sponsorship Plans.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 30 30
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü /25(s) 5.6
Dersin AKTS Kredisi 5.6
; ;