Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SCİENTİFİC RESEARCH TECHNİQUES SYP 501 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEVZAT MİRZEOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı
To provide basic knowledge for the students
- what is science and philosophy of science;
- how to design, conduct and report a scientific research (paper, report, book);
- to gain the basic logic of qualitative and quantitative research methods and a questioning way of thinking
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Understands and interprets the relationship between philosophy of social science and knowledge of method. 1 - 3 - 2 - C - A -
2 - Employs the knowlwdge of methodology gained when determining research questions and and during the research process 3 - 2 - 1 - C - A -
3 - Investigates the previous amprical and conceptual studies on the research subject and relates these to the current research 2 - 1 - 3 - C - A -
4 - Categorizes the research questions and hypothesis’ and formulates proper questions and hypothesis’ 3 - 2 - 1 - C - A -
5 - Designs a proper research process regarding the context and proposes research strategy 2 - 1 - C - A -
6 - Debates the outcomes of the research and reports them in the proper way 3 - 1 - C - A -
7 - Develops a comprehension as regards to social scientific style. 3 - 1 - D - C - A -
Öğretim Yöntemleri: 3:Discussion 1:Lecture 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: D:Project / Design C:Homework A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction: Philosophy of Science, Knowledge and Scientific Knowledge related resources
2 Defining Research Topic related resources
3 Critical Literature Review related resources
4 Defining Research Questions and Hypothesis related resources
5 Defining Research Strategy related resources
6 Research Population and Sampling related resources
7 Collecting Secondary Data, Collecting Primary Data: Questionnaires related resources
8 Collecting Primary Data: Observation and Interview related resources
9 Mid-Term Examination related resources
10 Measurement and Scales in Research related resources
11 Basic Data Analysis Techniques related resources
12 Reporting: Context of the Report related resources
13 Reporting: Format of the Report related resources
14 Conclusion: Some Clues for a successful Scientific Study related resources

Kaynaklar

Ders Notu Altunışık, Coşkun, Yıldırım ve Bayraktaroğlu (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Kitabevi.
Ders Kaynakları Saunders, M. Lewis, P. and Thornhill, A. (1997) Research Methods for Business Students, London: Financial Times
Sekaran, U. (1992) Research Methods for Business, Canada: John Wiley & Sons, 2nd Edition.
Gökçe, B. (1992) Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınları.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
PerformansGoreviSeminer 2 30
Odev 1 20
Odev 2 20
PerformansGoreviSeminer 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 70
Finalin Başarıya Oranı 30
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 5 5
Assignment 1 20 20
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 157
Toplam İş Yükü /25(s) 6.28
Dersin AKTS Kredisi 6.28
; ;