Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORGANIZATIONAL BEHAVİOR SYP 503 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAKAN KOLAYİŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The objective of this course is to teach motivation, leadership, groups and group dynamics, Organizational Justice,Organizational Trust, Organizational Citizenship Behavior, Mobbing, Burnout and Psychological Contract.
Dersin İçeriği
Motivation Theories, Job Satisfaction, Leadership, Groups and Group Dynamics, Conflict and Stress Management, Organizational Commitment, Organizational Justice, Organizational Trust, Organizational Citizenship Behavior, Workaholism, Mobbing, Burnout, Psychological Contract
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains organizational behaviour’s development in management process. 3 - 2 - 1 - C - A -
2 - Explains perception, attribution and learning theories with samples. 3 - 2 - 1 - A - B - C -
3 - Summarizes attitutes and group dynamics with samples. 3 - 2 - 1 - C - A -
4 - Interprets leadership theories and communication types. 1 - 3 - 2 - C - A -
5 - Knows and interprets conflict, stres and time management. 3 - 2 - 1 - C - A -
6 - Explains mobbing and burn-out theories with samples. 3 - 1 - 2 - C - A -
Öğretim Yöntemleri: 3:Discussion 1:Lecture 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: C:Homework A:Testing B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Motivation and Motivation Theories
2 Job Satisfaction
3 Leadership and Leadership Theories
4 Conflict Management
5 Stress Management
6 Organizational Commitment
7 Midterm Exam
8 Organizational Trust
9 Organizational Justice
10 Psychological Contract
11 Organizational Citizenship Behavior
12 Workaholism
13 Mobbing
14 Burnout

Kaynaklar

Ders Notu Özen Kutanis, Rana (2009) Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., Sakarya.
Ders Kaynakları Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. 1996. İletmeciler için Davranış Bilimleri. İst: Avcıol Yay.
Usal, A. ve Kuşluvan, Z. 2000. Davranış Bilimleri. İzmir: Barış Yay.
Erdoğan, İ. 1996. İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İst. : Avcıol Yay.
Robbins, S. 2001. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Özkalp, E. 2000. Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir:Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fak.Yay
Özdevecioğlu, M. ve H. Karadal, 2008, Örgütsel Davranışta Seçme Konular, İlke Yay., Ankara.
Özler,D (ed). 2010. Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Ekin Yay. Bursa
Kaynakçada belirtilen Örgütsel Davranış Kitapları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Toplam 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 10 20
Assignment 1 7 7
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü /25(s) 5.52
Dersin AKTS Kredisi 5.52
; ;