Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
? SYP 502 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEVDA ÇİFTÇİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı
Its necessity, accurately analyzing data and interpret the results and evaluations of the examined case which is very important, scientific research stage. Addition to this, businesses are facing many problems and the solutions are waiting to be solved. Mostly, results of the analyzed data, problems can be solved. This lesson aim is to have students skills of getting the data correctly about examined case, and filterating them to be analyzed and using SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) with the suitable technique which is due to the aim and analyze the data and interpreting it. The student who take this lesson, have sufficiency of solving the examined phenomenon like a researcher or academician.
Dersin İçeriği
This lesson consists of, the concept of data and identify the data, choosing statistical analyses according to the research aim and in this context, descriptive statistics, tests of comparing two and more groups non-parametric tests correlation and regression analyses, factor analyses, cluster analyses which are multivariable statistical analyses.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Recognizes data properties obtained from research 2 - 1 - C - A -
2 - An appropriate data collection tool is able to be composed in the resarch case. 4 - 1 - C - A -
3 - Best fit data can be prepared in the research case 4 - 1 - C - A -
4 - For propose and data properties, learner identifies most apropriate analysis technic for the research 4 - 1 - C - A -
5 - An appropriate analysis technic can be analysed for available data with SPSS 4 - 1 - C - A -
6 - Result of analysis can be interpreted and judged 4 - 1 - C - A -
Öğretim Yöntemleri: 2:Question-Answer 1:Lecture 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: C:Homework A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The concept of data and attainmet data techniques related resources
2 Choosing statistical technique for data analyses related resources
3 Introduction to SPSS Package Programme related resources
4 Data processes in SPSS related resources
5 Data processes in SPSS related resources
6 Descriptive Statistis related resources
7 Test for comparing two groups related resources
8 Variace Analyses related resources
9 Midterm Exam
10 Non Parametric Tests related resources
11 Non Parametric Tests related resources
12 Linear Regression and Correlation Analyses related resources
13 Factor Analyses related resources
14 Cluster Analyses related resources

Kaynaklar

Ders Notu Kalaycı, Şeref (Ed.), (2010), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
Ural, Ayhan, İbrahim Kılıç, (2011), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
Ders Kaynakları Nakip, Mahir, (2006), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Özdamar Kazım, (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
Özdamar Kazım, (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 2, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
Bayram, Nuran, (2009), Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi, Ezgi Kitabevi, Bursa.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 25
Odev 2 25
AraSinav 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 40 40
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 155
Toplam İş Yükü /25(s) 6.2
Dersin AKTS Kredisi 6.2
; ;