Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ADVANCED RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES TRZ 601 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

NONE

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞENOL ÇAVUŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Ass. Veli CEYLAN

Res. Ass. Mustafa İnanç KAPUCUOĞLU

Res. Ass. Sevim USTA

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The aim of this course is to introduce advanced research methods used in social sciences. Before addressing the philosophy of social science in particular, it will also focus on the philosophical issues discussed in the context of natural sciences. This social science will try to be realized without neglecting the connections between thought and empirical research.

Dersin İçeriği

We will first introduce main debates in the philosophy of science. Then, we will examine major quantitative and qualitative research methods.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - exhibit knowledge of debates in philosophy of science 16 - 14 - 6 - 3 - 2 - 1 - 4 - D - C - B - A -
2 - demonstrate an understanding of quantitative research 3 - 2 - 1 - 14 - 6 - 4 - 16 - A - B - C - D -
3 - demonstrate an understanding of qualitative research 16 - 14 - 6 - 4 - 2 - 1 - 3 - D - C - B - A -
4 - conceive, develop and conduct a research project 14 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 - 16 - A - B - C - D -
5 - demonstrate knowledge of the epistemological and methodological issues involved in social research 6 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 - 16 - D - C - B - A -
6 - be able to interpret and analyse secondary data 16 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 - D - C - B - A -
Öğretim Yöntemleri: 16:Project Based Learning 6:Motivations to Show 4:Drilland Practice 3:Discussion 2:Question-Answer 1:Lecture 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: D:Project / Design C:Homework B:Oral Exam A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Science and Knowledge
2 Pozitivism and Its Critique
3 Paradigm, Science and Society
4 Birth and Development of Social Sciences
5 Theory and Hypotesis, Induction and Deduction
6 How to prepare a research proposal?
7 Introduction to Sampling
8 Surveys
9 Interviews
10 Designing and Conducting Case Study
11 Observation
12 Content Analysis
13 Discourse Analysis
14 Evaluation of course projects

Kaynaklar

Ders Notu

Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Adapazarı: Değişim
Bilgin, Nuri, (2006), Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Chalmers, Alan, (2008), Bilim Dedikleri: Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme, İstanbul: Paradigma
Gulbenkian Komisyonu (1996), Sosyal Bilimleri Açın, çev. Şirin Tekeli, İstanbul: Metis.
Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (1999), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Şeçkin

Ders Kaynakları

Academik journals and thesis


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Develops, deepens and reaches original results at the level of expertise with original thought and research, up-to-date and advanced knowledge in the field of tourism management X
2 Develop a new idea, method, design and / or application that brings innovation to the field of tourism management or apply a known idea, method, design and / or application to the field of tourism management in a different field. X
3 Contributes to expanding the boundaries of knowledge in the field of tourism by publishing at least one scientific article in national and / or international refereed journals X
4 Has advanced knowledge about general and field-specific research methods X
5 Plans, conducts, evaluates and reports a research on a specific topic in his / her field by using scientific research methods. X
6 Develop original ideas in order to contribute to the solution of social, scientific, cultural and ethical problems encountered in the field of tourism management X
7 Develop the behaviors and competencies necessary for lifelong learning X
8 Develop competitive strategies related to tourism management X
9 Have detailed information about macro and micro scale tourism plans and policies X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 20
Odev 2 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 20 20
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü /25(s) 5.76
Dersin AKTS Kredisi 5.76
; ;