Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENERAL MICROBIOLOGY MYO 110 1 3 + 1 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. TÜLAY DURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı
To gain students basic microbiology concepts and methods of application.
Dersin İçeriği
Properties of microorganisms, growth conditions, the control of microbial growth, microbial metabolism, sampling, counting of microorganisms, isolation and identification.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Define concepts related to Microbiology. 2 - 1 - B - A -
2 - Make the classification of microorganisms. 13 - 2 - 1 - F - B - A -
3 - Knows the properties according to the types of microorganisms. 13 - 2 - 1 - F - B - A -
4 - Knows nutrition, growth and reproduction characteristics of microorganisms. 13 - 2 - 1 - F - B - A -
5 - Have information related to microbial contamination. 2 - 1 - B - A -
Öğretim Yöntemleri: 2:Question-Answer 1:Lecture 13:Lab / Workshop
Ölçme Yöntemleri: B:Oral Exam A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Definition of microbiology, scope, history and development / general introduction of the microbiology laboratory and rules must be followed
2 Classification and nomenclature of microorganisms, prokaryotic and eukaryotic cells / preparation and examination of preparation
3 General and morphological characteristics of bacteria, the anatomical structure of bacteria, / Stain and Staining techniques (Simple stain techniques)
4 Reproduction in bacteria / Stain and Staining techniques (Gram stain techniques)
5 General characteristics and growth of fungi / Stain and Staining techniques (negative stain techniques)
6 General properties of yeasts / Bacterial endospores and Spore Staining
7 General characteristics and growth of viruses
8 Feeding and development of microorganisms
9 Mid-term exam, Control of microbial reproduction
10 Control of microbial reproduction
11 Relations between microorganisms
12 Contamination sources of microorganisms
13 Microbiological methods / Isolation and Identification of microorganisms
14 Isolation and Identification of microorganisms, enumeration of microorganisms.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Acar, J. 1977. Genel Mikrobiyoloji ders notları Anonymous. 2005.
Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. Kadir Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa.
Arda, M. 2000. Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayın Serisi: 46. Ankara, 548 sayfa.
Gürgün, V., Halkman, A.K. 1988. Mikrobiyolojide Sayım yöntemleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 7. San Matbaası, Ankara, 146 sayfa.
Özçelik, S. 1998. Genel Mikrobiyoloji (İkinci Basım) Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 1. Atabey / Isparta, 259 sayfa.
Temiz, A. 1994. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri.
Topal, Şeminur. 1996. Gıda Güvenliği Ve Kalite Yönetim sistemleri. TÜBİTAK-MAM Matbaası, Gebze/Kocaeli, 225 sayfa.
Temiz,A. 1994. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Şafak Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara, 266 Sayfa.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain basic theoretical and practical knowledge about mathematics, science and basic engineering. X
2 To have the ability to interpret and evaluate data, identify problems, analyze, and develop evidence-based solutions by using the basic knowledge and skills in the field. X
3 To be able to select and use modern techniques, tools and information technologies required for applications related to the field. X
4 Gaining the ability to produce solutions, take responsibility in teams or do individual work when faced with unforeseen situations in applications related to the field. X
5 Having foreign language knowledge at a level to follow the innovations in the field and master effective communication techniques . X
6 Awareness of the necessity of lifelong learning; to follow the developments in science and technology and gain the consciousness of self-renewal. X
7 To have a sense of social responsibility, universal, social and professional ethics and to respect historical values X
8 To have quality awareness, environmental protection knowledge, worker health and job security. X
9 To gain the ability to use computer software and hardware at the basic level required by the field. X
10 To gain application skills by examining the relevant processes in the industry and service sector on site. X
11 Gaining the ability to design using technical drawing, computer aided drawing, simulation programs, and to select systems and components related to the field, to make basic sizing calculations, to draw professional plans and projects, to use laboratory tools and equipment and their software. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
Odev 1 20
KisaSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 15 15
Assignment 1 10 10
Performance Task (Laboratory) 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 166
Toplam İş Yükü /25(s) 6.64
Dersin AKTS Kredisi 6.64
; ;