Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. ELMAS YALDIZ HANEDAR
Dersi Verenler Doç. Dr. ELMAS YALDIZ HANEDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Bu ders öncelikle Erasmus, Mevlana gibi değişim programları ile üniversitemize gelen öğrencilere yönelik bir ders olacaktır. İngilizce ders alacak yeterlilikte olan Türk öğrenciler de dersi seçebileceklerdir.

Bu dersin öncelikli amacı, öğrencileri temel ekonomi kavramları hakkında bilgilendirmek ve güncel ekonomik problemler ile ilgili bilgi kazandırmaktır.    

Dersin İçeriği

Ekonomi ve Finans alanında en temel bilgilerin verileceği bu ders haftalık ekonomik ve finansal haberlerin incelenmesini içermektedir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Ekonomi ile ilgili temel kavramları tanıyabilmek 1 - A -
2 - Mikro ekonominin temellerini öğrenmek 6 - 15 - 2 - 1 - A - C -
3 - makroekonomik problemlerin çözüm yollarını anlamak 3 - 12 - 15 - 2 - 1 - A - C -
4 - finansal piyasaları anlamak 3 - 14 - 15 - 16 - 2 - 1 - A - C -
5 - finansal yatırım araçlarını tanımak 3 - 5 - 14 - 2 - A - C -
6 - 14 - 15 - A - C -
7 - 2 - 1 - A - C -
8 - 2 - 1 - A - C -
9 - 2 - 1 - A - C -
10 - 2 - 1 - A - C -
11 - 2 - 1 - A - C -
12 - 2 - 1 - A - C -
13 - 2 - 1 - A - C -
14 - 15 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 3:Discussion 12:Case Study 15:Problem Solving 2:Question-Answer 1:Lecture 14:Self Study 16:Project Based Learning 5:Demonstration 6:Motivations to Show
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1
nominal vs real rate of return
real vs nominal rate of interest
zorunlu karşılık oranı
required reserve ratio
2 CFO
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Case, Fair and Oster Introducton to Economics, Pearson education, 2019

Brealey, Marcus and Myers, Fundamentals ofCorporate Finance, McGraw Hill 2017


Döküman Paylaşımı

nominal vs real rate of return
real vs nominal rate of interest
seminar for Elmas' class (3)
tcmb
zorunlu karşılık oranı
UBU902 Economics and Finance
required reserve ratio

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 20
Odev 2 40
PerformansGoreviSeminer 1 20
Odev 3 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;