Yazdır

Course Description

Course Code Semester Teoric Credit ECTS
0 0 0
Prerequisite Courses
Recommended Elective Courses
Course Language Türkçe
Level of the Course
Course Type BOS
Course Coordinator Doç. Dr. ELMAS YALDIZ HANEDAR
Instructor Doç. Dr. ELMAS YALDIZ HANEDAR
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu ders öncelikle Erasmus, Mevlana gibi değişim programları ile üniversitemize gelen öğrencilere yönelik bir ders olacaktır. İngilizce ders alacak yeterlilikte olan Türk öğrenciler de dersi seçebileceklerdir.

Bu dersin öncelikli amacı, öğrencileri temel ekonomi kavramları hakkında bilgilendirmek ve güncel ekonomik problemler ile ilgili bilgi kazandırmaktır.    

Course Content

Ekonomi ve Finans alanında en temel bilgilerin verileceği bu ders haftalık ekonomik ve finansal haberlerin incelenmesini içermektedir. 

Learning Outcomes of the Course Teaching Methods Measurement Methods
1 - Ekonomi ile ilgili temel kavramları tanıyabilmek 1 - A -
2 - Mikro ekonominin temellerini öğrenmek 6 - 15 - 2 - 1 - A - C -
3 - makroekonomik problemlerin çözüm yollarını anlamak 3 - 12 - 15 - 2 - 1 - A - C -
4 - finansal piyasaları anlamak 3 - 14 - 15 - 16 - 2 - 1 - A - C -
5 - finansal yatırım araçlarını tanımak 3 - 5 - 14 - 2 - A - C -
6 - 14 - 15 - A - C -
7 - 2 - 1 - A - C -
8 - 2 - 1 - A - C -
9 - 2 - 1 - A - C -
10 - 2 - 1 - A - C -
11 - 2 - 1 - A - C -
12 - 2 - 1 - A - C -
13 - 2 - 1 - A - C -
14 - 15 - A - C -
Teaching Methods: 1:Lecture 6:Motivations to Show 15:Problem Solving 2:Question-Answer 3:Discussion 12:Case Study 14:Self Study 16:Project Based Learning 5:Demonstration
Measurement Methods: A:Testing C:Homework

Course Flow

Week Topics Preliminary
1
ch1
2 CFO
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Resources

Lecture Notes
Course Resources

Case, Fair and Oster Introducton to Economics, Pearson education, 2019

Brealey, Marcus and Myers, Fundamentals ofCorporate Finance, McGraw Hill 2017


Document Sharing

ch1

Contribution of the Course to Program Outcomes

No Program Learning Outcomes Contribution Level
1 2 3 4 5

Evaluation System

Contribution Level Order Percentage of Contribution
Odev 1 100
Total 100
The Ratio of the Semester to Success 30
Final to Success Ratio 70
Total 100

ECTS Workload

; ;